top of page

IHMINEN ENSIN

Otettiin käyttöön Teams.


Otettiin käyttöön Slack.


Otettiin käyttöön Yammer.


Otettiin käyttöön OneNote.


Otettiin käyttöön PowerBI.


Alettiin olemaan moderneja. Alettiin olemaan digi. Vakuutettiin kaikille, että tää digi on tosi cool. Vakuuteltiin, miten näitä kaikkia kannattaa käyttää ja kerrottiin digitarinoita, jotta kaikille kirkastuisi 'miksi'.


Mittaroitiin. Kerättiin fiilisdataa. Ja fiilis oli hyvä. Oli kivaa, kun oli laitteita. Oli hienoa, kun saatiin uudet puhelimetkin. Oli syntynyt 'moderni hybridityöpaikka'.


Mutta yrityksen suorituskyky ei parantunut. Päinvastoin.


Ja tiedättekö miksi näin kävi?


Siksi, että mitään ei oikeasti muutettu. Edelleen samat rakenteet, samat käytänteet, samat palaverit, samat päätöksenteon mallit. Kun perusta on hierarkkisen old-school, ei se moderniksi muutu uusilla työkaluilla.


Ja siksi, että uskottiin vain mitattavan olevan hallittavaa. Hörönlöröä ja kontrollifriikin märkä uni, sillä esimerkiksi ihminen ei ole redusoitavissa pelkäksi mittariksi.


Lähtekää liikkeelle aidoista tarpeista. Kysykää asiakkailta. Kysykää ihmisiltä. Miettikää ensin suunta. Miettikää tavoitteet. Yhdessä.


Ja sitten: kokeilkaa ja oppikaa. Muuttukaa ajattelultanne - ja edelleen: yhdessä. Keskittykää kolmeen asiaan:


1. Asioihin, joita voi aidosti mitata siten, että ne vähintään korreloivat todellisuuden kanssa. Ja sitten: toimikaa.

2. Vuorovaikutus, sillä paras oppiminen ja paras ymmärrys fiiliksestä ja tunnetiloista ja tyytyväisyydestä saadaan vuorovaikutuksessa.

3. Yhdessäoppimiseen, jossa yhdistyvät kohdat 1 ja 2.


Ja vasta tämän jälkeen pohtikaa, mitkä 'modernit' työkalut voisivat auttaa ja mihin, mutta älkää ottako mitään vain itsetarkoituksena. Vain vuorovaikutus on pakollista, kaikki muu joko helpottaa sitä tai tukee tekemisen sujuvuutta, turvallisuutta ja mahdollistaa sen arvon tuottamisen, josta kiitollisia ovat ihmiset, asiakkaat ja osakkeenomistajat.


Muistakaa, että paska on paskaa diginäkin. Modernin työn haaste ei ensisijaisesti ole tekninen haaste. Se on ajattelun haaste. Se on yhdessäoppimisen haaste. Me tarvitsemme ihmisiä. Heitä, jotka osaavat toimia yhdessä. Ihmisiä, jotka haluavat mennä samaan suuntaan. Ihmisiä, joiden osaaminen perustuu hänen haluunsa tuottaa osaamista omaan ympäristöönsä. Ihmisiä, jotka hyväksyvät sen, että tämän päivän osaaminen on huomenna mennyttä. Ihmisiä, jotka haluavat pitää mielensä notkeana ja oppia ja kehittyä.


Ja ne tarvittavat roolit: ne löytyvät kyllä. Joku on hyvä etsimään suuntaa. Joku on hyvä toteuttamaan. Joku on hyvä keskittymään detaljeihin. Jokainen on hyvä jossain. Emme me tarvitse elehdintään ja pintaan keskittyvää digitalisaatiota, vaan me tarvitsemme yhä syvenevää vuorovaikutusta ja luottamuksen kulttuuria. Emme me tarvitse johtajia vallan ja kontrollin ilmeneminä, emme me tarvitse systeemistä tottelemista. Me tarvitsemme johtajuutta, me tarvitsemme ihmisiä, ja jatkuvaa halua oppia. Johtajat ovat kuolleet, eläköön johtajuus!


Ihminen ensin, kaikki muu seuraa kyllä.

0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page