top of page

APOTTI, HUS, TUO HUONON JOHTAMISEN MONOLIITTI

Case Apotti se vaan jaksaa hämmästyttää. Oikeasti: koko case ja siihen liittyvä viestintä ovat masentava esimerkki itseään huijaavan organisaation toiminnasta. Tuore esimerkki:

-"Potilastietojärjestelmään liittyviä ongelmia kirjataan HaiPro-ilmoituksina, joista joka kymmenes liittyi vuonna 2020 potilastietojärjestelmään. HUSin viestinnän mukaan ilmoitusten määrän muutos ei kuitenkaan kerro vaaratapahtumien todellisesta määrästä, vaan lisääntyneestä ilmoitusaktiivisuudesta."-

Eihän se muutos mitään todellisesta määrästä kerrokaan, vaan muutos kertoo vain muutoksesta, ei muusta. Selkeästi pitäisi oivaltaa kaksi asiaa: 1. Muutos on aina merkki asiasta, joka kannattaa selvittää (eikä tyytyä sanomaan, että 'johtuu vain aktiivisuuden muutoksesta', sillä sen verifiointi ei ole ihan yksinkertainen asia). 2. Ongelmien absoluuttinen, saati suhteellinen määrä ei siis ole muuttunut positiiviseen suuntaan lainkaan, vaan pikemmin pysynyt samana, jos edes sitäkään. Seuraavaksi miettikää näitä kahta lausuntoa:

-"Husin kehitysjohtaja Visa Honkasen mukaan työn tuottavuus on Husissa nyt liki samalla tasolla kuin ennen Apottia."-

ja sitten tämä:

-"Visa Honkasen mukaan terveydenhuollossa on menossa kulttuurinmuutos. Digitalisoituminen edellyttää tietojärjestelmää, joka ei ole mukava."-

Kyllä tämä case Apotti vetää mielen aika hiljaiseksi. Yli 600 miljoona euroa, viisi vuotta ja HUS:in johto sanoo, että nyt ollaan samalla tasolla kuin ennen, ilmoitusten määrän muutos vain 'ilmoitusherkkyydestä johtuvaa' ja digitalisoituminen jostain itselleni täysin vieraasta syystä 'edellyttää tietojärjestelmää, joka ei ole mukava'.Ei meinaa sanat riittää tämän hulluuden edessä.


Tuore idea Apotin ympärillä on, että siihen liittyvästä koulutuksesta työntekijän tulisi maksaa:

-”Keikkahoitajien tulee suorittaa koulutus palkattomana omalla ajalla. Koulutuksesta voidaan periä 200 €, jos hoitaja ei tee vähintään kymmentä työvuoroa 12 kuukauden aikana.”-

Eli työnantaja ei halua huolehtia perehdytyksestä, vaan vaatii työntekijöitä itse maksamaan tämän. Nerokasta. Jos siis haluaa työskennellä HUSilla tai Helsingin kaupungilla niin siitä saa itse maksaa.


Väännän vielä rautalangasta! HUS vaatii keikkatyöläisiä kouluttautumaan:

(1) Omalla ajallaan, (2) josta ei saa palkkaa (3) järjestelmän käyttöön, joka vaikuttaa olevan haitallinen sekä hankala, (4) omakustanteisesti (5) päästäkseen töihin organisaatioon, jossa on 11 kerrosta, toksisen hierarkkisen ihmiskuvan kulttuuri, jossa aina joku muu tietää paremmin kuin sinä,

(6) eli työskennelläkseen organisaatiolle, joka ongelmien edessä löytää aina syitä muista, viimeksi juuri opiskelijoita siitä, että ovat laiskoja.


HUS voisi jatkossa myös vaatia henkilökunnalta poliklinikkamaksua, jotta pääsee työmaalleen. Sillä ihan samalla tavalla ovet ja lattiat kuluvat, kun se hoitaja siellä lattialla käyskentelee. Parkkipaikoistahan HUS:illa jo maksetaankin, kun ollaan HUS:in itse omistamassa parkkihallissa, niin ei kai niitä nyt työntekijöille ilmaiseksi tarjota. Pitäisikö yrityksiinkin ottaa käyttöön ’työhöntulotulli’? Että joka kerta, kun toimistolla saapuu, siitä pitää maksaa? Ja jos keskustelee kollegan kanssa, niin siitä pitää maksaa ’konsultaatiomaksua’? Saa ottaa käyttöön, ihan ilmaiseksi, tarjoan nuo ihan sillee hyvää hyvyyttäni!


HUS:in oman viestinnän mukaan Apottiin liittyvät ongelmat ovat olleet hoitajissa, jotka kokevat työpaikalla asioita väärin ja kuvittelevat ne huonot työolot ja kuvittelevat ihan vaan kiusakseen potilasturvallisuuden vaaratilanteet. Koko HUS:in toiminta juuri on mitä loistavin esimerkki hierakkisen ihmiskuvan päälle rakentuvasta epäluottamuksen ja ihmisten osaamista ja ajattelukykyä halventavan kulttuurin toksisuudesta. Kun siellä ei saa enää puhua Apotistakaan kuin virallisella tavalla ja vain sovituista asioista, niin se on merkki avoimuuden ja kunnioituksen puutteista.


HUS:in ja terveydenhuollon johtamisen kipukohta ei ole se, että niitä johdettaisiin kuin tehtaita, linjoina ja tehokkuuteen perustuvina. HUS:in tapauksessa huonon johtamisen ytimessä on hierarkkisen ihmiskuvan 'command-and-control'- malli, jossa rakenteet, hierarkiat ja byrokratia ovat luotu jokaisen organisaation tason valvontaa varten, eivät tukemaan arvoa tuottavaa työtä ja positiivista asiakaskokemusta ja jossa itse valvonnasta tulee itsetarkoitus. Ja omaan napaan on toksisen byrokratian siemen kylvetty. Jari Hietaniemi kirjoitti aamulla 14.8.2022 näin ja lainaan häntä julkeasti:

-”Ketään ei kiinnosta asiakas tai edes omat työntekijät. Ollaan kiinnostuneita osoittamaan aina sormella pois päin omasta navasta, koska hierarkkisessa organisaatiossa ei tietenkään saa tehdä virheitä. Johtaja on virheetön ja alainen ei saa tehdä virheitä. Tämä nyt sitten toistuu kaikessa. HUS organisaationa tuntuu olevan esimerkillinen tässä. Kaikki potilaista johtoon asti voivat pahoin. Toiminta on tehotonta ja toisinaan jopa laitonta, mutta kaikki vain ajavat pelossa omaa etua ja tilanne syvenee.
HUS on jatkuvasti otsikoissa ja kommentointi on aina samaa "emme tee virheitä, muut ovat väärässä" 2019 Epäilyt Uuden lastensairaalan toiminnan puutteista johtivat selvitykseen – Hus: Julkisuuden väitteille ei toistaiseksi ole löytynyt perusteita 2021 Hoitajille luvattiin lisäpalkkioita, mutta HUS päättikin puhaltaa pelin poikki 2021 Poliisi aloittaa esitutkinnan HUS-alueen laajasta hankintasotkusta – Viime vuosina noin 300 pykälien vastaista hankintaa 2022 HUS aloittaa säästöohjelman loppuvuodelle. Syynä koronapandemia ja vaikeudet työvoiman saatavuudessa. Samassa HUS viestii työntekijäpulasta ja syyttää opiskelijoita laiskuudesta.”-

Lisäksi tässä vuosien saatossa esimerkiksi tilintarkastajat ovat kommentoineet Apotin tehottomuutta tilintarkastuskertomuksessa. Silti:


-"Husin kehitysjohtaja Visa Honkasen mukaan työn tuottavuus on HUSsissa nyt liki samalla tasolla kuin ennen Apottia."-

ja sitten tämä:

-"Visa Honkasen mukaan terveydenhuollossa on menossa kulttuurinmuutos. Digitalisoituminen edellyttää tietojärjestelmää, joka ei ole mukava."-

Kyllä tämä case Apotti vetää mielen aika hiljaiseksi. Yli 600 miljoona euroa, viisi vuotta ja HUS:in johto sanoo, että nyt ollaan samalla tasolla kuin ennen, ilmoitusten määrän muutos vain 'ilmoitusherkkyydestä johtuvaa' ja digitalisoituminen jostain itselleni täysin vieraasta syystä 'edellyttää tietojärjestelmää, joka ei ole mukava'.


Mutta se ei haittaa, sillä ’onhan se monipuolisin vaihtoehto’:

-"HUSin kehitysjohtaja Visa Honkasen mielestä Apotti on HUSin kannalta "toiminnallisilta mahdollisuuksiltaan monipuolisin" vaihtoehto. Sen kehittämiseen ei ole kuitenkaan annettu tarpeeksi resursseja. Esimerkiksi tällä hetkellä apottilaisten työajasta suurin osa menee hyvinvointialueen perustamisen vaatimaan työhön. – Kurja tilanne kehittäjille, kurja tilanne käyttäjille, Honkanen sanoo. Myös henkilökunta olisi tarvinnut enemmän aikaa Apotin opetteluun kuin sitä on ollut antaa. Milloin aikaa on luvassa? – Siihen en valitettavasti voi vastata. Mutta kyllä meidän täytyy päästä siihen, että ihmisillä on aikaa kehittää omaa työtänsä ja käyttää parhaita mahdollisia tietojärjestelmiä. Apotin omistavat HUS sekä Helsingin, Vantaan, Kirkkonummen, Kauniaisen, Keravan, Inkoon, Loviisan, Tuusulan ja Siuntion kunnat ja kaupungit. Sillä on 47 000 käyttäjää. Hankinta maksoi yhteensä noin 626 miljoonaa euroa vuosina 2016–2021."-

Sillä yli 600 miljoonaa euroa, vuodesta 2016 ja HUS:in johto valittaa, että ei ole ollut resurssia antaa. Kuka edes ajattelee, että jokin järjestelmä otettaisiin käyttöön ilman resursseja? Tuliko se yllätyksenä? Miten se voi tulla yllätyksenä? Tipahtiko Apotti vain taivaasta, yhtäkkiä, ilman lupaa, ihan tuosta vain ja siksi resurssien tarve tuli puskista? Tiedättekö, miltä tuo kuulostaa minun korvissani? No, se kuulostaa siltä, että johto on päättänyt ostaa uuden järjestelmän, joka kuulostaa siistiltä, makealta ja hienolta, mutta ei ole lainkaan kysytty heiltä, jotka järjestelmää käyttävät ja järjestelmän ajavat ylös. Ja sitten järjestelmä otetaan pakotettuna käyttöön johdon käskyllä, niin alkaa johdon tympeä valitus siitä, miten on muutosvastarintaa, miten ongelmat ovat käyttäjäongelmia ja sitten vielä kerrotaan, miten järjestelmän ongelmista pitää kertoa ja millä sävyllä. Ja totta tosiaan: käyttäjille järjestelmä on kuin tipahtanut syliin, ohjeilla ja FAQ- palstalla maustettuna.


Kun johto on varustettu hierarkkisella ihmiskuvalla, jonka mukaan viisaus asuu aina yläpuolella ja jossa päätöksenteko on pistemäistä, asemaan perustuvaa, niin se viestintä on juuri tuollaista HUS:maisen omahyväistä, ongelmia muualle sysäävää ja loppujen lopuksi ongelmat aina muiden niskoille kaatavaa vastuuttomuutta. Ja juuri tätä viestiä meille syöttää case Apotti ja HUS. Tämä HUS:in retoriikkaa muistuttaa minua hyvin paljon organisaatioista, joissa henkilöstökyselyn tulokset dissataan sanomalla, että 'et kai sä nyt niihin luota, ihmisillä nyt vaan on asenneongelmaa'. Ja mitä veikkaatte, miten noille organisaatioille on käynyt? Kyllä: markkinatalouden lainalaisuudet löysivät nuo läävät ja kaatoivat ne. Julkisella puolella eskapistinen sikailu vaan ei lopu saman mekanismin ansiosta, ikävä kyllä.

"Se järjestelmä on hyvä, se nyt vaan on pakko ottaa käyttöön, kun siihen on satoja miljoonia käytetty, turvat tukkoon", kuulen HUS:in johdon huutavan.


Ja sitten sivulauseessa sama johto valittaa julkisuuteen, miten HUS:in resurssihaasteet ovat laiskojen opiskelijoiden vika. Mä sanoisin, että jotain mätää on HUS:issa ja se maksaa satoja miljoonia euroja haaskauksena ja riskeinä niin potilaille kuin turhautuneille työntekijöille. HUS, skarppaas ny. Ottakaa peili käteen, keskustelkaa itsenne kanssa, ja todetkaa, että perseelleen meni. Purkakaa hierarkkinen ihmiskuvanne ja sen varaan rakennettu valvontakoneistonne, päivittäkää kulttuurinne tähän päivään ja alkakaa nyt jumalauta kunnioittamaan ihmisiänne ja asiakkaitanne. Se, että jokin järjestelmä on vaikeaa saada toimimaan, ei ole järjestelmän vika. Se vain peilaa organisaation kykyä toimia ja ymmärtää oma ytimensä, sillä ei se järjestelmä oikeasti taivaasta tipu, vaan se on ihan itse valittu. Se valinta on itse tehty ja se valinta paljastaa organisaation kyvyttömyyden tehdä päätöksiä yhdessä. Se on asiantila, josta kannattaa lähteä liikkeelle.


Ja mä toivon, että HUS kiinnittää tämän kuvan jokaiseen huoneeseensa, jokaiseen tilaansa, jokaiseen virtuaaliseen kohtaamispaikkaansa:

Tämä on erinomainen tiivistys siitä, mihin johtamisen tulisi pyrkiä ja miksi ihminen kannattaa pitää keskiössä. Kun ei unohda ihmistä, niin ne ihmiset kyllä pitävät huolta asiakkaista. Toimii.


Tsemppiä, HUS, tsemppiä, Apotti. Te selviätte kyllä, mutta ihan aitoa paradigman muutosta se vaatii, mutta se kannattaa kyllä.PS. Jussi Järvinen kertoi tämän tarinan 14.8.2022. Kyseessä suunniteltu sektio ja miten se ei oikein mennyt putkeen. Lue:


-"Hei!


Tämä kuvaus on kirjoitettu Naistenklinikan (HUS) henkilöstön pyynnöstä, jotta asiat tulisivat mahdollisimman laajaan tietoon. Kuvaus perustuu asiakkaan kokemukseen (allekirjoittanut) laitoksen toiminnasta. Perheellemme oli lääketieteellisistä syistä varattu aika niin sanottuun suunniteltuun sektioon perjantaina 12.8. kello 12. Nopeasti huomasimme, että aikataulut venyvät ja tätä myös henkilökunta pahoitteli. Ymmärrämme toki, että yllättävät ja kiireelliset tapaukset menevät meidän edelle, ja asioita tehdään prioriteettijärjestyksessä. Meilläkin oli taustalla lääketieteellinen peruste saada lapsi ulos saman päivän aikana. Tämä oli lääkärin asettama takaraja synnytykselle. Sovittu aika kello 12 päivällä lienee jättänyt riittävästi varaa.


Asioita etenivät, ja ainakin puolen tusinaa eri kätilöä tuli kertomaan mikä on laitoksen tilanne leikkaussalin kuormituksen suhteen. Samalla pahoittelevat äänenpainot nousivat, ja perjantaina noin kello 18 jälkeen ne muuttuivat jo suoraksi avautumiseksi. Keskustelut kanssamme alkoivat esimerkiksi:

- “olemme todella pahoillamme tästä ala-arvoisesta toiminnasta” - “pyydän teitä tekemään tästä reklamaation sekä Naistenklinikan että HUSin johdolle” - “olemme jatkuvan kiireen alla, eikä johto kuuntele meitä - yrittäkää edes te saada viesti perille” - “olemme koko kesän olleet vajaalla henkilöstöllä - parempi ettemme enää lupaa mitään”


Yöllä 02 saimme ilmoituksen, että kaikki ovat niin väsyneitä, ettei uusia operaatioita voida aloittaa. Tässä vaiheessa synnyttäjä oli ollut jo yli 12 tuntia tipassa odottamassa operaatiota.


En ole lääketieteen asiantuntija, joten jätän muut yksityiskohdat pois.


Mutta 20 vuoden liikkeenjohdon konsultoinnin kokemuksella sanon kuitenkin, että ei vielä ole tullut vastaan organisaatiota, joka on niin kaaoksessa, että henkilöstö haluaa asiakkaiden tekevän heidän toiminnastaan reklamaation, jotta saisivat keskusteluyhteyden auki johdolle. Henkilöstön ja johdon välinen luottamuspula oli huutava. Miten johto voi tehdä oikeita päätöksiä ja ohjata toimintaa, jos eivät kuuntele kentällä olevaa henkilöstöä?


Haluan tähän heti sanoa, että lisäresurssointi ja sote-alan palkankorotukset organisaatioon, jossa henkilöstö ja johto eivät keskustele, ei tuo ratkaisua. Kaaoksessa olevaan organisaatioon lisää resursseja voi jopa pahentaa tilannetta. Lisäksi rahalla henkilöstön ostaminen hiljaiseksi olisi todellinen karhunpalvelus. En kuitenkaan mene enempää ratkaisuun. Apotti olisi myös oman kirjoituksensa aihe.


Entä yksityiset toimijat? HUSin alaisuudessa toimii Hyvinkäällä yksityinen synnytyssairaala. Olisimme sinne lähteneetkin ellei lääketieteelliset perusteet vaatisi synnytyksen suorittamista Naistenklinikalla.

Tulemme nyt selvittämään mahdollisuudet tehdä myös AVIille ilmoitus potilasturvallisuuden vaarantamisesta. Haluan tässä korostaa henkilöstön jaksamista paineen keskellä. Syy on johdossa ja johto on saatava vastuuseen.


Loppuun hyvät uutiset. 32 tunnin odotuksen jälkeen syntyi poikavauva. Isälle neljäs ja äidille toinen. Kaikki voivat olosuhteisiin nähden hyvin. "- Jussi Järvinen


PS2. Onneksi olkoon lapsesta, pienet lapset ovat aina ilon ja onnen syy - ja itsellekin tulee melkein vauvakuume. ❤

0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page