Rasismin uudet tuulet: kun iva ja pilkka brändätään 'uskontokritiikiksi' #Kansalaisaloite

02.02.2017

-"Aloitteen sisältö

Ehdotamme rikoslain uudistamista uskonrauhapykälän osalta niin, että siitä poistetaan seuraava lavea muotoilu, joka rajoittaa uskontojen arvostelua sakko- ja vankeustuomion uhalla:

[Joka] julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, [on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.]

Ehdotamme lakia korjattavaksi seuraavaan muotoon:

Rikoslaki

17 luku

10 § (24.7.1998/563)

Uskonrauhan rikkominen

Joka meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta, on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Perustelut

Modernissa oikeusvaltiossa ihmisiä ei tule tuomita uskontokritiikistä. Tällä hetkellä ideologioiden ajatuksia saa arvostella vapaasti, mutta jos samansisältöiset ajatukset esitetään uskonnon nimissä, niiden arvostelusta voi saada sakkoja tai jopa vankeustuomion. Suomen tulee siirtyä sananvapaudessa Ruotsin, Norjan ja Islannin tasolle, joissa laki mahdollistaa uskontojen kritisoinnin ilman pelkoa sakko- tai vankeusrangaistuksesta. Aloitteen alullepanijat eivät kannusta ketään tarkoituksella panettelemaan mitään uskontoa tai aiheuttamaan mielipahaa minkään uskontokunnan edustajille."-

Suomessa on jälleen tehty yksi 'kansalaisaloite'. Tämän kansalaisaloitteen tarkoitus on vain yksinkertainen: laillistaa oikeus saada solvata, loukata ja herjata uskontoja sekä uskonnon edustajia. Aloitteen tekijät perustelevat aloitettaan jopa sillä, että vihapuheen sanktioiminen saattaa johtaa vihaan esimerkiksi uskontokuntia kohtaan:

Sehän onkin tosi loogista, että vihapuheen sanktioiminen aiheuttaa vihaa sitä kohdetta kohtaan, jota laki suojaa. Vihan kohde kun ei ole laista vastuussa, joten oikea vihan kohde olisi aivan jotain muuta. Tässä yksinkertaisessa lainauksessa aloitteen tekijät puhuvat myös itseään vastaan: kun aloitteen tavoite on nimenomaan sallia herjaaminen ja häpäisy, niin kyse on juuri panetteluun pyrkivästä toiminnasta. Ei kritiikkiä sinällään ole edes kielletty, joten kuka tahansa voi kritisoida aivan mitä uskontoa huvittaa ja juuri niin paljon kuin huvittaa, joten aloite on vain turha ja sisäisesti ristiriitainen.

Aloitteen probleema on tämä kohta, joka halutaan muuttaa:

-"[Joka] julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, [on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.]" -

Ja tämän muutoksen perusteluna on ylimalkainen 'uskontokritiikki' ja sen salliminen (jota ei siis edes ole nykyisessäkään laissa kielletty). Käytännössä koko aloite jo itsessään myöntää avoimesti, että 'pilkka' sekä 'loukkaamistarkoitus' olisivat oikeutettua 'uskontokritiikkiä', joten aloitteen perimmäinen tarkoitus ei ole kovinkaan epäselvä. Aloite sekoittaa 'kritiikin' ja 'pilkan' ja tekee tämän ilmeisen tarkoituksella. Enkä minä tätä ihmettele, sillä nykyisessä keskustelukulttuurissa uskonnon kritisoiminen on ollut lähinnä pilkkaa, solvaamista ja äärioikeiston nettisivuilta kopioidun epätieteellisen roskan tuputtamista 'kritiikkinä'.

Lisäksi aloite perustelee Suomessa saatuja vihapuhesakkoja sillä, että uskontoja ei saisi kritisoida. Muistellaanpas vielä hetki, mitä esimerkiksi Sebastian Tynkkynen puhui saadessaan tuomion uskonrauhan rikkomisesta:

-"Uskonrauhan rikkomiseen Tynkkynen syyllistyi käräjäoikeuden mukaan nimittelemällä muslimien pyhinä pitämiä kohteita tavalla, joka oli omiaan vahvistamaan uskonnollista suvaitsemattomuutta ja ennakkoluuloja. Tynkkynen kirjoitti muun muassa "pedofiiliprofeetasta" ja luonnehti Allahia hirviöksi."-

'Pedofiiliprofeetta'. Upeaa kritiikkiä, eikö vain?

Hyvin oireellista on myös, että aloitteen tekijät eivät vaadi muiden ideologioiden suojan nostamista samalle tasolle uskontojen kanssa, jolloin kyse olisi ihmisten ajatuksen vapauden suojelemisen kirjaamisesta lakiin. Kun aloite haluaa vain alentaa jo olemassa olevan lain antamaa suojaa, niin he haluavat käytännössä vain lisätä lakiin oikeuden solvata, loukata ja herjata, eivät suojella yhteiskuntamme perusperiaatteita saati ihmisten perusarvoja, vaan alentaa niitä ja rikkoa.

Minä en muuten edelleenkään ole tähän päivään mennessä ymmärtänyt, miksi osa ihmisistä edelleen luulee, että uskontoja ei saisi kritisoida. Tuo väite on hölynpölyä. Mene mihin tahansa sivustolle juuri nyt tai kuuntele Perussuomalaisten puheita, niin mistään muusta ei niin paljon puhutakaan kuin muslimeista ja kritisoida heitä. Ei sitä kritiikkiä kukaan saati mikään laki tai muu instanssi kiellä. Kyse lienee oikeastaan siitä, miten aloitteen tekijät pyrkivät luomaan ja ylläpitämään illuusiota, jossa uskontojen rationaalinen kritiikki olisi ei-sallittua ja he haluavat selvästi unohtaa, miten se uskontojen 'kritiikki', jota on sanktioitu, on luonteeltaan esimerkiksi kaikkien juutalaisten uunittamisen toivomista ja kaikkien muslimien pedofiiliksi kutsumista. Ilmeisesti tätä ei ole kukaan muistanut näille aloitteen taustalla oleville trumputtelijoille ja muille kirkon portailla vaipoissa ryömiville maahanmuuttokriitikoille kertoa?

No, nyt asia on heille kerrottu. Voitte riisua vaippanne, lopettaa epäkritiikkinne ja opetella tämän yhteiskunnan tavoille.

Jumalanpilkan pitäisi oikeastaan olla täysin yhdentekevä asia meille uskonnottomille, sillä mitä me hyödymme siitä, että Jumalaa saisi pilkata? Miten se pilkka tekisi maailman paremmaksi? Mutta uskonnollisesta jännitteestä meillä taas on esimerkkiä ja erityisesti siitä, että se ei ole mitenkään hyvä asia. Ja edelleen: pilkka ei ole kritiikkiä, se on pilkkaa. En minä ymmärrä, miksi se pitäisi sallia. Minä en siis näe uskontojen suojaamisessa laeilla mitään ongelmaa. Eikä kukaan ole sitä tähän päivään mennessä kyennyt osoittamaan, että siinä jotain ongelmaa oikeasti olisi. Paitsi tietenkin rasistit, joita harmittaa, kun ei saa kutsua muslimeita pedofiileiksi ilman sanktioita.

Aloitteessa mainittu uskontojen ja aatteiden rinnastaminen on myös virheellinen. Uskonto on osa ihmisen etnisyyttä, aate tai ideologia ei puolestaan tätä ole. Ja uskonnon suojaamisessa lain puitteissa on loppujen lopuksi kyse myös etnisyyksien suojaamisesta. Siksi pilkan salliminen uskonnon pyhistä hahmoista on etnisen ryhmän pilkkaa ja etnisen ryhmän pilkan tavoite on kautta historian ollut sama: sallia niiden huonompi kohtelu ja sorto.

Tämä huono kohtelu on kaikkialla, kautta aikojen ollut myös dynamiikaltaan hyvin samanlaista. Tuoreita esimerkkejä meillä on Jugoslavian hajoamissodasta, josta naapurista tuli yhtäkkiä vihollinen ja Ruandasta, jossa yhdestä etnisestä ryhmästä tuli yhtäkkiä 'torakoita':

-"Toimittaja Philip Gourevitchin Ruandan kansanmurhaa käsittelevässä kirjassa We Wish to Inform You That Tomorrow We Will Be Killed With Our Families: Stories from Rwanda kerrotaan siitä, miten ennen kansanmurhaa suosittu Radio Télévision Libre des Mille Collines -niminen radiokanava levitti yli vuoden väkivaltaista ja rasistista propagandaa tutseja, maltillisia hutuja ja Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvaajia vastaan.

Suosittujen länsiafrikkalaisten pop-kappaleiden välissä juontajat julistivat tutseja torakoiksi ja uhosivat näiden tappamisella. YK:n sotarikostuomioistuimen ja muun muassa Harvardin yliopiston tutkijoiden mukaan Mille Collinesilla oli merkittävä rooli kansanmurhan hyväksyvän ilmapiirin luomisessa ja on arvioitu, että radiolähetykset aiheuttivat yli 50 000 ihmisen kuoleman."- (Joonas Lyytinen)

Vaihda 'tutsien' tilalle 'muslimi', niin olet Sebastian Tynkkysen sekä tämän kyseisen aloitteen tekijöiden poliittisten ambitioiden ytimessä. Kun uskonnon kritisoimisen haluaa oikeuttaa aloitteen perusteluissa näkyvällä tavalla sillä, että se ei kohdistu yksilöihin, vaan uskontoon, niin mene kertomaan tämä niille Ruandan raajansa tai henkensä menettäneille tutseille, joita kutsuttiin 'torakoiksi'. Kun etnisyyttä dehumanisoidaan, silloin dehumanisoidaan ihmistä.

Puheella on merkitystä. Ja siksi puheen rajoja halutaan laventaa, jotta moraalin rajoja voidaan laventaa. Sanatkin ovat tekoja ja kyseinen lakiehdotus haluaa vain sallia puheen, jossa solvaus, panettelu ja pilkka olisivat uuskielisesti 'kritiikkiä'.

Ja tämä aloitteen tekijöiden kanssa identtinen ambivalenssi näky tuoreessa Teuvo Hakkaraisen ulostulossa:

-"Hakkaraisen mielestä muslimit ja kaikki muutkin vähemmistöt ovat Suomessa erityisasemassa ja polkevat valtaväestöä maahan.

-  Jos olisin samassa tilanteessa arvostellut kristittyjä tai haukkunut Jeesusta, ei kukaan olisi nostanut syytettä, mutta jos arvostelen muslimeja heidän pahoista teoistaan, niin minua syytetään varmasti ja tuomio tulee ja lappu käteen."-

Pyhän hahmon tai Jumalan pilkkaaminen on täysin eri kuin sanoa kaikkia terroristeja muslimeiksi. Herra Hakkarainen ei ole kritisoinut saati arvostellut islamia, vaan haukkunut ja leimannut muslimeita, kansanryhmää. Nyt Hakkarainenkin siirtää huomiota Jeesukseen, luo spekulatiivisen yhteyden kristittyihin ja asettaa oman muslimien solvaamisen samalle viivalle uskonnon kritisoimisen kanssa luodakseen illuusiota, että Suomessa ei saisi uskontoja kritisoida.

Muistellaanpa vielä, mitä herra Hakkarainen oikeasti sanoi rikostuomion ansaitakseen:

'Muslimit pois tästä maasta'. 'Kaikki terroristit ovat muslimeita'. Ja tämä on 'kritiikkiä'? Tai tämä on siis sitä puhetta, joka pitäisi hyväksyä 'kritiikkinä'. Tämä on juuri sitä puhetta, jota aloite haluaa hyväksyttäväksi puhuessaan 'kritiikistä', sillä tämä on sitä puhetta, josta Suomessa saa sakkoa (joka aloitteen perusteluissa koetaan modernin yhteiskunnan vastaiseksi inhaksi eleeksi).

Itse jäin myös pohtimaan, että milloin viimeksi Jeesusta on kutsuttu 'pedofiiliksi' tai kristittyjä leikkisästi 'sikojen kanssa n*******i perversseiksi'? Miten helposti muuten tunnistat valtaväestöstä 'kristityn'? Miten helposti erotat vähemmistön edustajan? Tai mitä, jos solvaa vain ihmistä yleensä? Tai vain meitä vantaalaisia? Ja mites turkulaiset? Yäk! Ne puhuukin tosi rumasti! Ja jos sanon, että 'kaikki ihmiset ovat jätettä ja heidät tulisi kaikki ampua', niin onko kyse pilkasta ja panettelusta? Sillä, miten asioita yleistää ja ryhmittää, on myös merkitystä arvioitaessa pilkan ja vihapuheen osumista ja merkitystä.

Mutta siihen on oikeasti syynsä ja perustelunsa, että vain muslimeita solvaavia perussuomalaisia on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, sillä mitään vastaavaa puhetta ei muista vastaavista kansanryhmistä taida juurikaan olla olemassa. Ajatus siitä, että jotkin ryhmät ovat Suomessa jotenkin erityisasemassa, on siis virheellinen, eikä siitä ole edes olemassa mitään näyttöä. En minä siis tuota aloitetta menisi kehumaan, vaan lähinnä suosittelen sille nauramista - ja sitten sen sujuvaa unohtamista. Sillä ne ehdotukset, joiden taustalla on pelkkä tarve päästä solvaamaan, pilkkaamaan ja panettelemaan, ovat juuri niitä ehdotuksia, joiden tarkoituskin on vain ja ainoastaan luoda eroa ja erottelua ihmisten välille. Enkä minä keksi yhtäkään syytä, miksi tuo pitäisi sallia, sillä fiksut ihmiset osaavat kyllä kritisoida ja puhua, mutta erityisesti vähemmistöt kaipaavat ja ansaitsevat lakien suomaa suojaa omien perusoikeuksiensa kunnioittamisen varmistamiseksi.

Puheellamme on merkitystä. Se, joka omistaa sanat, omistaa keskustelun. Sanoilla on merkitystä. Puheella on merkitystä. Merkityksillä on merkitystä:

Olisi yhtä järkevää kutsua aloitteen ajamaa 'pilkan' sallimista nimellä 'uskontokritiikki'. Analogisesti on aivan yhtä älyllistä kutsua rasistia nimellä 'maahanmuuttokriitikko' ja yhtä tarkkaa todellisuuden määrittelyä olisi kutsua kansallissosialistia nimellä 'juutalaiskriitikko'.

Mutta aito ja rationaalinen kritiikki ei vain maistu edelleenkään 'kriittiseksi' itseään kutsuvalle kansanosalle, vaan nyt on selkeä pyrkimys saada 'pilkka' brändättyä 'uskontokritiikiksi'. Tässä kyseisessä aloitteessa on sama tavoite kuin muinoin rasismin brändäämisessä 'maahanmuuttokritiikiksi.

Se ei siis ole yhdentekevää, miten puhumme ja mistä. Se ei ole sattumaa, että meillä on kerrotun aloitteen kaltaisia pyrkimyksiä muokata todellisuuttamme ja käytettyä kieltämme. Merkitysten muokkaus todellisuudesta poikkeaviksi on normaalia poliittista pyrkimystä valtaan sumentamalla asioiden todelliset yhteydet ja niiden merkitykset. Meidän on alettava puhumaan asioista niiden oikeilla nimillä. Meidän tulee olla käyttämättä muuteltua kieltä ja muutettujen merkityksien sanastoa, sillä silloin me olemme muuttamassa tapaamme hahmottaa todellisuutta ja siirtymässä todelliseen vaihtoehtoisten faktojen maailmaan.

Oleellista tässä pohdinnassa sananvapauden rajoista ja sanojen merkityksistä on ymmärtää, että on täysin oikeutettua pelätä sitä, miten on vain ajan kysymys, milloin meillä Suomessakin joku keksii ottaa tosissaan isänmaallisten viharyhmien puheet ja fantasiat kuolleista muslimeista ja suohautaan päätyneistä 'suvakeista'. Kanadan Quebecissa surmattiin juuri muslimeita ja tekijä oli islaminhoinen trumputtelija, joka päätti ottaa ohjat käsiinsä kuin Breivik konsanaan.

Ja minä edelleen toivoisin, että kaikki puolueet, kaikki mahdolliset yhteiskunnalliset toimijat ja ihan kaikki ihmiset ottaisivat kaiken vihapuheen tosissaan ja vetäisivät rajan ja myös näyttäisivät sen. Heti.

Kiitos.


NOTE2! Lisätty 2.2..2016 tarkennus liittyen 'pilkan' brändäämiseksi uskontokritiikiksi ja muutettu otsikointi paremmin kirjoituksen ideaa kuvaavaksi.