Perustuloa ja pornoa #AnteroVartia

13.09.2017


Kansanedustaja Antero Vartia on puhunut. Ja minä sanon suoraan: tämä kuvasta näkyvä puhe on työttömiä tarpeettomasti yleistävää ja tuo puhe ylläpitää työttömistä negatiivista mielikuvaa laiskoina ja passiivisina ihmisinä.

Ei jotenkin tunnu hyvältä tämä puhe.

Minä en tajua, että millä tavalla suunniteltu perustulo mitenkään passivoisi enemmän tai edes saman verran kuin nykyiset rahalliset tuet. En vain tajua tätä Vartian puhetta. 

Ja mikä passivoi enemmän: epäselvät, kryptiset ja työtöntä ja kurjaa syyllistävät käytännöt sekä ne nykyiseen epätyypillisen työn maailmaan sopimattomat rajoitteet, jotka estävät ottamasta vastaan töitä vaiko perustulo?

Enkä voi olla pohtimatta, että onko oikeus perustuloon (tai yleisesti tukiin) ollut juuri se suurin nuoria syrjäyttänyt tekijä, joka tekee nuorista vain nettipornon kuluttajia?

Perustulon idea ei ole se, tuleeko sillä toimeen vaiko ei, eikä sen idean ytimeen kuulu pohdinta siitä, katsooko pornoa vaiko ei. Perustulon idea on se, että ihminen voi tarvittaessa vaikka katsoa sitä pornoa ilman, että tuet viedään pankkitililtä. Perustulon idea on myös se, että voi ottaa vastaan työtä nopeasti ja ketterästi ilman, että perustulo katoaa. Perustulon idea on, että voi tehdä jotain mielekästä työtä, josta ei välttämättä ole varaa maksaa kunnon palkkaa. Perustulon idea on, että siihen ovat oikeutettuja kaikki, joka viestii sen puolesta, miten me olemme kaikki tasavertaisia ihmisiä ja että rahan arvo ei ole sama kuin ihmisen arvo.

Minusta perustulon yksi kantavimmista ideoista on, että sen ansiosta ihminen voisi ottaa vastaan sellaista työtä, jota hän ei nyt voisi ottaa vastaan, erityisesti pätkätöitä ja muita epätyypillisiä työtehtäviä. Toisin sanoen perustulo nimenomaan auttaisi purkamaan niitä esteitä työllistyä, jotka nyt osaltaan mahdollisesti johtavat siihen, että ihminen mieluummin ja helpommin jää siihen sohvalle pelaamaan niitä ilmaispelejä ja katsomaan sitä pornoa (ihan kuin noissa nyt jotain pahaa sinällään olisi).

On sanottava suoraan, että ilman automaattista pääsyä ja ilman automaattista oikeutta perustuloon ja yleisesti minimitoimeentuloon, ei ihminen ole tasavertainen muiden ihmisten kanssa, eikä käytännössä voi elää inhimillistä elämää. Meillä minimitoimeentuloa on aina käytetty köyhien ja kurjien aseman ja vapauden kaventamisen instrumenttina luomalla ehtoja sekä mitä eriskummallisempia byrokraattisia velvollisuuksia, joiden taustalla on ollut ajatus kasvattaa ihmistä ymmärtämään oma roolinsa yhteiskunnan jäsenenä sekä kaikilla noilla velvollisuuksilla on haluttu varmistaa, että työtön ja kurja tietää, että häntä ensisijaisesti epäillään aina ja se, mistä häntä epäillään, on laiskuus (tai Vartian sanoin epäillään pelaamisesta tai nettipornosta). Ja huomion arvoista tässä on myös se, että hallituksemme myöntää, miten ihan omilla toimillaan on eriarvoisuutta ja köyhyyttä luotu lisää.

Antero Vartia tulee tarinaansa myös puhumalla. miten palkan korotuksia kaipaavien ihmisten pitäisi ehkä alkaa yrittäjiksi:

Tätä puhetta varmasti kiittelevät poliisit, sairaanhoitajat ja aivan varmasti myös lastentarhanopettajat:

-"SUOMALAISET lastentarhanopettajat ansaitsevat poikkeuksellisen vähän moneen muuhun maahan verrattuna. Tuore tilasto paljastaa, että lastentarhanopettajien suhteelliset palkat Suomessa ovat pohjalukemissa muihin OECD-maihin verrattuna.

Ero muihin opettajiin on räikeämpi kuin valtaosassa vertailumaista. Raportin mukaan suomalaisten lukion, perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opettajien ansioissa on jopa 40 prosentin ero, kun taas palkkaero on OECD-maissa keskimäärin 20 prosenttia."-

Nämä Antero Vartian puheet ovat työttömiä ja köyhiä laiskoina ja liian vaativina pitävän tarinan ylläpitämistä, eikä kaikki työt vaan taivu yrittäjyyteen ja minusta on vain hyvä, että esimerkiksi poliisit ja iso joukko lastentarhanopettajia ovat valtiolla töissä, eivätkä yksityisyrittäjiä.

Mutta koko pohdittavan asian pihvi on, että ei holhous, alentuvuus saati epäily edelleenkään ole parhaita ihmisten motivaattoreita. Uskokaa tai älkää.

Minä en lähtisi edelleenkään ihmisiä aktivoimaan kiristämällä, vaan tarjoamalla lisää vapautta. Nykyinen työttömän, köyhän ja kurjan kohtaama byrokratia ja sääntöjen kakofonia on nöyryyttävää ja alentavaa. Tähän, kun lisää työttömiä epäilevän narratiivin, niin en minä ihmettele sohvan ja nettipornon kutsua. Emme me ikinä saa luotua sellaista systeemiä, jossa kaikki ovat aktiivisia ja aina iloisia etsimään työtä, mutta me voisimme pohtia systeemiä, jossa:
  • Työmarkkinat eivät vääristyisi 'aktivoimalla' työttömiä pakottamalla heitä tekemään 'aktivointitoimenpiteitä' avoimesti kilpailuilla aloilla, jotta olisi oikeutettu yhteiskunnan tukeen.
  • Syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset (siis kärjistäen oletetusti ne, jotka jumittuvat siihen nettipornoon) saavat muutakin tukea & apua (esim. nuorille ilmaista koulutusta ja vaikka yrittäjäneuvontaa).
  • Ihmisiä ei 'aktivoida' uhkaamalla tukien menetyksillä.
  • Tuetaan aktiivisten ja oma-aloitteisten ihmisten oma-aloitteellisuutta ja mahdollisuutta työllistyä epätyypillisiin työsuhteisiin joustavasti ja ketterästi, ilman turhaa ja yhteiskunnan rahoja tuhlaavaa byrokratiaa.

Tällä tavalla toimien me voisimme luoda systeemin, joka varmistaisi ihmisille minimitoimeentulon ilman huonoa omaatuntoa ja joka suojaisi ihmisen yhteiskunnan suunnalta tulevalta stereotyyppiseltä ahdistelulta. Näin toimien me voimme luoda järjestelmän, joka kannustaa oma-aloitteellisuuteen, luovuuteen ja joka samalla tarjoaa apua ja tukea niille, jotka sitä aidosti ja rehellisesti kaipaavat.

Olen vilpittömästi sitä mieltä, että Antero Vartian kannattaisi mieluummin keskittyä niiden byrokraattisten järjettömyyksien purkamiseen, jotka aiheuttavat sen, että sohvan voima on työnhakua voimakkaampaa, sillä ne ovat juuri niitä passiivisuuden juurisyitä, eivät tuet, eikä varsinkaan perustulo.

Ei mitään lisättävää. 


 PS. Menkää nettiin. Nyt. Ja katsokaa sitä pornoa. Jos ei muuten, niin ihan vaan kostoksi Vartian puheista.