Minä en suvaitse. Älä sinäkään. #Fanatismi

29.03.2017


Lukekaa, mitä Marjaana Toiviainen toivoo. Hän pappi, joka auttaa turvapaikanhakijoita mielenosoituksessa Helsingin Rautatieasemalla. Minusta hänen toivomuksensa ei ole kohtuuton.

Lukekaapa seuraavaksi, mitä Marjaana Toiviaiselle kirjoitetaan vastauksena yllä olevaan postaukseen ja lukekaa, mitä Marjaana Toiviaisesta kirjoitetaan yleisesti:

NOTE! Jos haluat, niin lisää näet täällä, en halunnut laittaa pahinta törkyä edes näkyville. 

Näin siis puhutaan ihmiselle, joka vain auttaa turvapaikanhakijoita mielenosoituksessa ja tukee heitä heidän hädässään. Miettikää, miten pimeää ja sairasta. 

Liberaalin ja avoimen yhteiskunnan ongelma näkyy täydellisesti näissä kuvissa: osa niistä, jotka nauttivat avoimen yhteiskunnan vapauksista, käyttävät vapautensa siihen, että olisivat valmiita kutistamaan muiden vapauksia uhkailemalla, solvaamalla, pelottelemalla. Nuo kuvissa kommentoineet ihmiset ovat ihmisiä, jotka kritisoivat islamia ja muslimeita juuri siitä, mitä itse tekevät. Ja tämä on jotenkin surullista.

Minä haluan Suomen, jossa tuo puhe ei ole poliittisen eliitin hyväksymää, hellimää ja ääripääksi määrittelemää, kuten se on tänään vuonna 2017. Minäkin haluan Suomen, jossa ei ole hyväksyttyä ja tolkullista vähän kiusata, vähän solvata, vähän nauraa itseään hirttävälle ihmiselle, vähän kaasuttaa, vähän heittää polttopullolla. Minäkin haluan Suomen, jossa normaali ihmisarvojen kunnioittaminen ei ole ääripää, vaan lähtökohta. Minäkin haluan, että me kaikki sanoisimme ääneen, miten me haluamme turvallisen Suomen, jossa jokainen saa elää omien arvojensa ja uskomustensa mukaista elämää lakien puitteissa.

Mutta nämä ihmiset antavat meille oivan mahdollisuuden tutkia juuri sitä mekanismia, jolla esimerkiksi MV- julkaisu halvaannuttaa ihmisen kyvyn ajatella rationaalisesti ja miten ihmisestä tulee mieleltään radikaali ja kyvytön näkemään asioiden taustalla vaikuttavia lainalaisuuksia. Kun ihminen pelkää vierasta ja puolustautuakseen vieraan demoniselta vaikutukselta, ihminen pyrkii löytämään itsensä ympärille ihmisiä, joiden vieressä on turvallista olla ja puolustaa itseään tässä kohtaa kuvitellulta uhalta toinen toisiaan tukien, toinen toisiaan lietsoen. Tämä on se yksinkertainen kuplautumisen ilmiö, jota me juuri nyt todistamme täällä Suomessa ja josta yllä olevat kuvat ovat surullinen, joskin todellinen esimerkki. Samaa tekevät radikaalit imaamit ympäri Eurooppaa: lietsovat pelkoja, ruokkivat ajatusta siitä, miten juuri heidän maailmansa ja arvonsa ovat uhattuina. Hulluus ei tunnusta väriä, vaan se luikertelee yhteiskuntaan eri muodoissaan.

Yksi mahdollinen muoto hulluuden luikertelulle yhteiskuntaan on myös moskeijoiden rakentaminen. Kyllä, luit aivan oikein: myös moskeijoita rakentamalla voidaan pyrkiä vaikuttamaan yhteiskuntaan sitä heikentävästi. Ei ole nimittäin ilmaisia lounaita:

-"Rahoittajatahot eivät välttämättä toimi hyvää hyvyyttään, vaan pyrkivät vaikuttamaan siihen, mitä moskeijan seinien sisällä tapahtuu. Ilmaisia lounaita ei ole, sanoo Ruohomäki, ja Juusola yhtyy mielipiteeseen.

- Tämä Persianlahden raha on suurissa määrin vaikuttanut voimakkaasti siihen, miten islamia tulkitaan islamilaisessa maailmassa ja viime vuosikymmeninä, Juusola sanoo.

Saudi-arabian valtionuskontona on ultrakonservatiivinen wahhabismi. Voisiko maan islamintulkinta saada rahoituksen myötä jalansijaa myös Helsingissä?

Esimerkkejä vastaavasta ainakin löytyy ympäri maailmaa, Eurooppa mukaan lukien. Esimerkiksi saudirahalla rakennetun Brysselin päämoskeijan johtaja poistettiin tehtävistään, kun huomattiin kuinka radikaalia sisältöä hänen puheissaan oli.

Ylellä hiljattain esitetyssä dokumentissa tanskalaisten moskeijoiden imaamit asettivat sharialain Tanskan lain yläpuolelle. Vastaavia paljastusdokumentteja on tehty Ruotsissa ja Briteissä.

Esimerkit kertovat siitä, että maihin on päässyt syntymään "rinnakkaisia todellisuuksia", Olli Ruohomäki sanoo. Samassa yhteiskunnassa elää maallista lakia kunnioittava valtaväestö ja lain kanssa ristiriidassa olevaa sharialakia kunnioittava vähemmistö."-

Tuossa lainatussa artikkelissa kuvataan selkeästi niitä huolia, joita mahdollinen suurmoskeijan rahoitus erityisesti synnyttää. Ja huoli on oikeutettu ja perusteltu. Minusta erityisen oleellista on kohta, jossa muslimimaista tulleet kokevat Euroopassa opetetun islamin olevan pelottavan jyrkkää:

-"Samasta ilmiöstä kertovat tapaukset, joissa eurooppalaiset moskeijat olleet liian konservatiivisia Lähi-idästä tulleiden maahanmuuttajien makuun, sanoo Hannu Juusola.

- Esimerkiksi syyrialaiset pakolaiset olivat järkyttyneitä siitä, että Saksan moskeijoissa oli hyvin jyrkempää islamintulkintaa kuin Syyriassa, Juusola sanoo laajalle levinneeseen uutisjuttuun viitaten.

Ilmiö ei rajoitu länsimaihin, Juusola huomauttaa. Huoli Arabian niemimaalta käsin ohjaillusta uskonnontulkinnasta on maailmanlaajuista."-

Minä en ihmettele tätä: elämme äärimmäisyyksien aikaa, jolle muslimitkaan eivät ole immuuneja. Selvää on, että vihapuhe ja ihmisarvoja halveksuva yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat kaikissa muodoissaan tuomittavia ja sellaisia, joita ei voi, eikä saa normalisoida, kuten meillä normalisoidaan rasismia juuri nyt.

Emmekä me voi myöskään sallia sitä, että yhteiskuntaamme vaikutetaan ulkopuolelta. On täysin oikeutettua olla huolissaan siitä, miten mahdollinen suunnitellun moskeijan rahoitus hoidetaan, sillä Persianlahdelta tuleva rahoitus on todistettavasti aiheuttanut ongelmia monissa maissa. Äärimmäisyyksille on tilausta ja siksi meidän tulee olla tarkkoina, että emme epähuomiossa luo lisää jännitteitä sekä suvaitsemattomuutta, joka loppujen lopuksi syö avoimen yhteiskunnan ytimen pilalle.

Jos siis tämän moskeijan mukana tulee selkeästi todennettu ja mahdolliseksi osoittautuva riski vihapuheesta ja perusarvoja halveksuvasta toiminnasta, sille pitää sanoa ei. Syy on yksinkertainen: meidän pitää olla johdonmukaisia kaiken vihapuheen, ihmisiä luokittelevan ja ihmisiä halveksuvan toiminnan edessä. Silti meidän tulee välttää liikaa yksinkertaistamasta tähän liittyvän rajanvedon ongelmaa, vaan rajanvedon tulisi olla hyvin kokonaisvaltainen ja hyvin harkittu. Kynnyksen jonkun yhteisön tai toiminnan kieltämiselle pitää olla korkea ja toiminnassa pitää olla tuolloin todennettavissa väkivaltaan, dehumanisointiin ja selkeän eriarvoiseen kohteluun tähtäävää pyrkimystä.

Emme me voi myöskään ummistaa silmiämme siltä, että jo nyt Suomessa on uskontokuntia, joiden toiminnassa on havaittavissa selkeitä pyrkimyksiä dehumanisointiin, syrjintään, sukupuolten eriarvoistamiseen ja joiden annetaan toimia täysin vapaasti. Esimerkiksi Uskontojen Uhrien tuki ry on vedonnut valtioon, että se ottaisi tiukemman linjan henkiseen väkivaltaan uskonyhteisöissä, mutta asialle ei käytännössä ole tehty mitään, vaikka yhteydenottoja uskonnon uhreilta tulee päivittäin, ikävä kyllä. Hyvä esimerkki hyväksytystä vihanlietsonnasta on se, kun avaa TV:n kaapelitaloudessa ja hakeutuu ns. 'taivaskanaville', niin saat olohuoneen täydeltä misogyniaa, homofobiaa, transfobiaa, rasismia ja vihaa ulkopuolisia kohtaan, hiukan kellonajasta riippuen - eli täsmälleen sitä asiaa, jota pelätään moskeijoissa opetettavan. Tähän olisi myös puututtava, sillä tuo puhe ei ole yhtään sen sallitumpaa, on sanoja sitten musta tai valkoinen, vieras vai tuttu. Me emme siksi voi myöskään asettaa suunniteltuun suurmoskeijaan kriteereitä, joita ei kohdisteta muihin. Sitä nimittäin kutsuttaisiin vanhalla tutulla termillä nimeltä 'rasismi'.

Täällä Suomessa kaikkein lähimmäksi ihmisen arvoa etnisinä ryhminä demonisoivasta ja väkivaltaan lietsovasta vihapuheesta ja tähän liittyen perusarvoja halveksuvasta pyrkimyksestä, me pääsemme lukiessamme niitä puheita, joita edustavat maahanmuuttokriittisiksi itsensä identifioivat vihan apostolien viestit Marjaana Toiviaista kohtaan. On yhdentekevää, onko vihapuhe sinivalkoisen fanaatikon puhetta vaiko radikaaliin islamin tulkintaan höyrähtäneen fanaatikon puhetta, joka saa rahoituksensa Bahrainista tai Saudi-Arabiasta, niin taudinkuva ja vihan mekanismit ovat identtiset. Näihin kaikkiin tulee reagoida ja näitä kaikkia pitää valvoa ja näitä kaikkia pitää tarvittaessa rajoittaa sekä sanktioida, sillä säilyttääksemme liberaalin, avoimen yhteiskunnan, meillä tulee olla nollatoleranssi tuolla vihapuheelle ja pyrkimykselle latistaa, alistaa ja hiljentää ja loppujen lopuksi eristää, poistaa ja kadottaa ihmiset, jotka eivät mahdu hyväksyttyyn muottiin. Halu erotella ja luokitella ihmisiä vuohiin ja lampaisiin ei tunnusta väriä, uskoa saati aatetta. Ihmiskunnan historia osoittaa tämän todeksi.

Kaikelle radikaalille hulluudelle onneksi paras lääke on ylläpitää avointa, liberaalia hyvinvointiyhteiskuntaa. Ja juuri tämän vuoksi me voimme vaikuttaa siihen, minkälainen maa Suomi on.

Vielä.

Sillä me menetämme tämän mahdollisuuden vasta, jos sinivalkoisten fanaatikkojen kaipaama pimeys laskeutuu Suomeen. Se pimeys ei tule turbaani päässä saati partaisten miesten toimesta, vaan se tulee siniristilippuun kietoutuneena tolkun ihmisen muodossa, joka huutaa 'Rajat kiinni, Suomi ensin'. Se pimeys tulee juuri sen toimesta, joka sallii suvaitsevaisuuden katoamisen vain siksi, että oma konservatiivinen suvaitsemattomuus muuttuisi yhteiskunnan standardiksi, oikean ihmisen mitaksi. Tämä on oikeasti äärimmäistä, tämä on fanaattisuuden ytimessä.

Minä en vain ymmärrä sitä, miksi meidän pitäisi suvaita tätä. Ymmärrätkö sinä? Minä nimittäin en suvaitse.

Älä sinäkään. -"Fanaattisuus on ensisijaisesti järjen käytön älyllistä vajavaisuutta, sellaista johon filosofiasta löytyy älyllinen vastamyrkky"- (Bertrad Russell)