Luonnonvastainen sukupuolten tasa-arvo ja todellisen feminismin tarve #AitoAvioliitto

15.02.2017

Haluaisin puhua hetken sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Tai siis siitä, että sitä ei ole.

Eikä sellaista pidäkään olla.

Näkeehän sen luonnossakin, että mies on mies ja nainen on nainen ja miehellä on miehen tehtävät ja naisella on naisen tehtävät. Ei parta naisen naamassa kasva, eikä pidäkään, sillä nainen on nainen, eikä mies. Voi siis kiistatta sanoa luonnon oman järjestyksen jo sanovan, että mies ja nainen ovat eri puuta. Ei pajusta ole koivuksi, eikä koivusta tule pajua, vaikka hameen päällensä pukisi.

Miksi me siis luonnon omaa järjestystä vastaan toimisimme?

Sukupuolten välistä tasa-arvoa on punavihervasemmiston yltiöliberaalifasistien toimesta markkinoitu tasa-arvon asiana. Kysymys kuuluukin, mitä tasa-arvo on.

Tasa-arvo ei nimittäin ole sama asia kuin ihmisarvo, joka jokaisella on ihmisyyden perusteella. Onhan koirallakin sama arvo eläimenä kuin vaikka rotalla, mutta emme me silti rottaa viereemme ota televisiosta jääkiekkoa katsoessamme naisen tuoma olut kourassamme. Kyllä me otamme siihen miehen (ei homolla tavalla).

Eli ei kuka tahansa voi pelkästään ihmisyyden perusteella saada kaikkia samoja yhteiskunnallisia oikeuksia vain siksi, että on ihminen. Tasa-arvo määritellään ihmisryhmittäin eri kategorioiden mukaan. Esimerkiksi Suomen passin voivat saada tasa-arvoisesti kaikki, jotka kuuluvat ryhmään "Suomen kansalaiset" ja naisten saunaan voivat mennä kaikki, jotka kuuluvat ryhmään "naiset". Samoin keittiöön ei miehen pidä mennä, sillä se on naisen paikka hänen luonnollisten ominaisuuksiensa määrittelemänä tosiasiana ja olisi epätasa-arvoista naista kohtaan vaatia esimerkiksi miehelle oikeutta mennä sinne keittiöön (tämä olisi nimittäin alentavaa ja naista halventavaa toimintaa, sillä mies ei ole nainen ja asemoimalla mies naisen tasolle, me vain halveksisimme naista). Olisi rumaa, todella rumaa!

On väitetty, että sukupuolten välinen tasa-arvo ei heikentäisi nykyistä sukupuolten järjestelmää, vaan varmistaisi ihmisten välisen tasapuolisen kohtelun. Väite on logiikan vastainen. Nykyisessä sukupuolijärjestelmässä eri sukupuolten asema ja olemus nimittäin perustuvat juuri niihin rajoihin, joilla se rajataan tiettyyn joukkoon. Mitä jos jokamiehenoikeuksiakin laajennettaisiin niin, että telttailla saisi missä vain? Olisiko loogista sanoa, että jokamiehenoikeuksien laajennus ei heikentäisi kotirauhaa, kun kuka tahansa saa leiriytyä kenen tahansa pihalle? Sukupuolten välinen tasa-arvo nimenomaan kumoaisi sen, millä kotirauhan rajat määritellään juuri nyt. Samoin vaade sukupuolten tasa-arvosta kumoaisi sukupuolten rajat ja tekisi meistä kaikista periaatteessa sukupuolettomia kadottamalla sen rajan, jonka mukaan mies on mies ja nainen on nainen. Ja jos me kadotamme luonnon meille ihmisille asettamat faktuaaliset rajat, silloin sukupuolianarkia valtaisi alaa ihmiskunnassa ja loppujen lopuksi tuhoaisi ihmiselämän sellaisena kuin olemme oppineet sen tuntemaan.

Tätäkö te haluatte, vihreät ja muut homot? Te sanotte olevanne luonnon puolesta ja silti te sallitte sellaisen toiminnan jatkuvan, joka on luontoa vastaan!

Seuraava epäpyhä liike ja harha-askel on vaade tasa-arvoisesta avioliitosta (tai oikeammin 'epäaidosta' avioliitosta). Ja yhtä varmasti kuin minä olen komea ja lihaksikas, kasvavat tämän tasa-arvoisen avioliiton hyväksymisen jälkeen vaateet esimerkiksi jo nyt Vihreiden nuorten markkinoimasta moniavioisuudesta. Ja luonnollisesti tämän perversion aktin jälkeen tulevat vaateet ikärajojen laskemisesta, puudelin kanssa naimisesta, Eiffel-tornin hyväksymisestä aviomieheksi jne. jne. Perverssiä, niin perverssiä!

Halu kadottaa sukupuolten luonnolliset erot tasa-arvon vaateella, pitää väistämättä sisällään väitteen, ettei sukupuolella ole merkitystä esimerkiksi ihmisen kasvun ja kehityksen kannalta. Tätä näkemystä ei puolla sen enempää biologinen fakta kuin vuosituhansien kokemus, eikä edes psykologian tutkimuksetkaan.

On lisäksi miehen merkityksen aliarvioimista sanoa, että nainen voi lapsen elämässä olla yhtä merkittävä kuin mies eli isä. Tämähän sotii arkikokemustamme vastaan, sillä keneltä se lapsi oppii luonteen lujuutta kuin isältä? Hysteriaan taipuvaiselta, verta valuvalta naiseltako? Sanoohan jo järkikin, että sukupuolella on merkitystä!

En haluaisi sanoa tätä ääneen, mutta minun on pakko, totuus velvoittaa ja minulla on totuuden valtaisa taakka miehisillä, valtaisan leveillä harteillani. On kiistaton tosiasia, että sukupuolista on tehty monia tutkimuksia, ja osa on myös naisten itsensä julkaisemia. Näistä Yhdysvalloissa tehdyistä tutkimuksista käy selvästi ilmi, että sukupuolten väliselle tasa-arvolle ja samoihin sukupuoliin perustuvalle elämäntavalle ei ole tyypillistä pitkäaikainen sitoutuminen yhteen kumppaniin - tämän te varmaan tiesittekin. Partnereita on esimerkiksi naisilla ollut jopa ennen avioliittoa, joka ihmisen vitaalisuutta kehittävänä toimintona on sallittua vain miehille, sillä miehen lihaa on rajusti treenattava ennen vaimoon ja perheeseen sitoutumista. Mutta tasa-arvon vaade romuttaisi tämän moraalisen perusasian ja aiheuttaisi kaikenlaista seksuaalista anarkiaa maailmassa toteutuessaan. Siihen on siis syynsä, että vastustan sukupuolten välistä luonnonvastaista tasa-arvoa. Minä en nimittäin halua anarkiaa. Haluatko sinä?

Siihen on myös hyvin perusteltu syy, miksi eräs yhteiskuntamme moraalia rapauttavista periaatteista tulisi purkaa: naisten äänioikeus. Siksi minä haastan koko Suomen nyt pohtimaan tulevaisuuttamme ja moraalisen kompassimme suuntaa. Meidän on rohkeasti katsottava tulevaisuuteen ja uskallettava tehdä päätöksiä, jotka korjaavat menneisyyden virheitä. Meillä pitää olla miehekästä rohkeutta sanoa, että naisen äänioikeus on jäänne menneisyyden poliittista harha-askeleista ja emmehän me enää eugeniikkaankaan usko, joten on vain järkevää muuttaa lakejamme, kun tietomme maailmasta jalostuu.

Demokratia edellyttää vapautta toimia oikein. Emme me riko naisten oikeuksia ottamalla heiltä äänioikeuden pois, vaan me otamme heiltä pois jotain, jota heillä ei tulisi edes olla! Ottamalla naiselta äänioikeuden taakan pois, me oikeasti vapauttaisimme naisen olemaan oma itsensä ja ottamalla naiselta äänioikeuden pois me vapauttaisimme naiset olemaan naisia.

En epäile yhtään sitä, että joku nainen ei olisi lahjakas tai ei olisi ihan täysin hysteerinen. Minulla on ystävinäkin naisia, joita arvostan heidän lahjojensa vuoksi. En ole siis mikään sovinisti, mutta oletko koskaan kysynyt tyttäreltäsi, kaipaako hän vapautta? Haluaako hän olla samalla tasolla miehen kanssa? Kysyitkö koskaan sitä, silloin kun tyttäresi oli vauva? Kysyitkö häneltä jo tuolloin, haluatko sinä äänestää joskus vaaleissa kuten mies? Tuskin kysyit. Me emme muista enää edes kyseenalaista näitä asioita! Näistä asioista on saatava puhua!

Muista, että juuri sinun tyttärelläsi on oikeus olla nainen ja juuri sinun tyttärelläsi on oikeus kasvaa siksi naiseksi kuin luonto on hänet tarkoittanut ilman, että rasitat häntä vasemmistolaisella tasa-arvon ideaalilla ja teet hänestä silloin sukupuolettoman ihmisraakileen vasten hänen omaa tahtoaan. Meillä on oltava oikeus olla tasavertaisesti miehiä ja naisia, eikä sitä ihmisen tule rikkoa, jonka luonto on asettanut. Ja juuri tätä on aito tasa-arvo, sillä ei miehestä naista tule, eikä tuohesta takkia, kuten sanontakin sanoo, ja juuri tähän perustuu ajatus aidosta avioliitosta!

Minusta me elämme aikaa, jossa on todellisen feminismin aika. Juuri sen feminismin aika, joka puolustaa ihmisen oikeutta olla oma itsensä tämän maailman ja tämän ajan luonnottomuutta vastaan. Mies ei ole nainen, eikä nainen ole mies, vaikka uuden ajan feministit kuinka karvaisia lespokäsiään puisivat vaatien anarkiaa. He eivät tiedä, mistä he puhuvat. Piste.

Siksi, minä pyydän: sanotaan jyrkkä EI sukupuolianarkialle. Antakaamme naisten olla naisia ja antakaa meidän miesten olla miehiä ja antakaamme avioliiton säilyä tasa-arvoisena miehen ja naisen välisenä liittona. 

Minä pyydän, anna naisellekin aito ihmisarvo, aidompi sukupuoli, anna naisen olla nainen. Minä miehenä sallin tämän, sallithan sinäkin?

Lopetetaan harhailu. Let's Make Human Great Again.


.....................................................................................................................................................

PS. Valtaosa kirjoituksessa käytetyistä 'argumenteista' hieman modifioituina kirjoituksen tarinaan sopiviksi löytyvät artikkelista 'Kyllä, näilläkin argumenteilla tasa-arvoista avioliittoa ja homojen adoptio-oikeutta on vastustettu'.

PS. Tämä kirjoitus oli parodiaa. Älä ota sitä siis kirjaimellisesti, vaan lue rivien välistä.