TYÖ ON HYVINVOINTIA.
Kirjoita alaotsikko tähän

Paikallisten yritysten menestys, kasvu ja kyky työllistää ovat asioita, joita kunta voi edistää merkittävästi.

Kunnat, jotka tahtovat, voivat olla avainasemassa tulevaisuuden alojen edistäjinä omilla alueillaan - niin luomutuotannon kuin kiertotalouden, digitalisaation ja puhtaan teknologian. Panostamalla näihin säästetään euroja ja luodaan uutta kestävää elinkeinotoimintaa. On aina viisaampaa tukea ihmisten kouluttautumista tai työllistämistä kuin maksaa työttömyydestä.

Kunnat ovat myös merkittävä työllistäjä ja pystyvät hyvänä työnantajana lisäämään työn tuottavuutta ja työhyvinvointia. Yrityksillä ja julkisella puolella on monia yhteisiä asioita ja tekijöitä, joita pitää ja joita voi ajatella saman problematiikan kautta. Esimerkiksi organisaatioiden siiloutuminen, asiakkaan unohtaminen ja rajapintojen ongelmat ovat ongelma kaikkialla ja ne ovat sen luokan ongelmia, että ne estävät organisaatioita joko tekemästä sille suunniteltuja tehtäviä tai erityisesti yksityisellä puolella estävät kasvasta niin suuriksi kuin potentiaalia olisi. Toiminnan kehittäminen kaikkialla on todellinen työllistämisen ja menestyksen kulmakivi.

Työ on tuloa ja tulot ovat hyvinvoivan yhteiskunnan edellytys ja siksi työ on hyvinvointia. Siksi me voisimme tehdä seuraavia asioita täällä Vantaalla sekä yleisesti:

 • Investoidaan tulevaisuuteen. Kuntien läpi kulkee joka vuosi miljardien rahavirta, jolla kunnat hankkivat tavaroita ja palveluja. Vihreät sijoittaisivat vähintään 10 % näistä kuntien hankinnoista edelläkävijäratkaisuihin, kuten energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, ledeihin valaistuksessa ja älypalveluihin - asioihin jotka samalla säästävät kunnan rahaa, luovat työtä innovatiivisille suomalaisille yrityksille ja uudistavat tätä maata. 
 • Paikalliset yritykset mukaan. Toteutetaan kuntien hankinnat niin, että myös pienillä ja paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus päästä osallistumaan tarjouskilpailuun. Jaetaan hankinnat tarpeeksi pieniin osiin ja tiedotetaan niistä tehokkaasti. Näin tarjotaan alueen yrityksille mahdollisuuksia kasvaa ja hankkia tarpeellisia näyttö- jä vientimarkkinoille. 
 • Yrittäjien palvelut kuntoon. Tarjotaan pk-yrityksille suunnattua yritysneuvontaa ja kunnan palvelut yrittäjälle yhdeltä luukulta. 
 • Koulut ja työpaikat tukemaan toisiaan. Tarvitaan oppilaitosten ja yritysten välistä tiiviimpää yhteistyötä, jolla turvataan osaavan työvoiman riittävyys, osaamisen vastaaminen tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin ja työssäoppimisen mahdollisuudet. 
 • Perustulo käyttöön. Uudistetaan sosiaaliturva perustuloksi, joka tekee työhön pääsystä helpompaa, turvasta parempaa ja työstä aina kannattavaa. Helpottaa myös osa-aikatyön tekemistä ja siten edelleen työn ja perhe-elämän yhteensovittamista 
 • Tulokset edellä. Siirrytään työvoimapalveluissa maksamaan vaikuttavuudesta - siitä, että ihmiset työllistyvät. Tarvitaan uusia, ennakkoluulottomia työllistämiskokeiluja, joissa otetaan asiakkaat mukaan vaikuttamaan palvelujen sisältöön. 
 • Helpotetaan ja varmistetaan työperäisen maahanmuuton sujuvuutta ja työperäisten maahanmuuttajien yhteiskunnan prosesseihin pääsy.
 • Kehitetään kaupungin infrastruktuuria. Helpotetaan esimerkiksi kuntien omistamien kiinteistöjen tehokkaampaa käyttöä aloittavien yritysten käyttöön sekä madalletaan yleisesti kynnystä investoida Vantaalle. 
 • Tehdään kaupungista itsestään erinomainen työpaikka. Sellainen, joka panostaa työhyvinvointiin ja hyvään johtamiseen ja kokeilee anonyymin rekrytoinnin kaltaisia tapoja lisätä ihmisten yhdenvertaisuutta. 
 • Vantaa luo kaupungin eri sektoreille eri tasoisia (osaamistasoja yhtä monta kuin on ihmistäkin) osaamisen työpaikkoja pitkäaikaistyöttömille, palkkatuetulle työlle sekä suomen opintojensa alussa oleville maahanmuuttajille. 
 • Tuetaan yritysten, yrittäjien ja Vantaan organisaatioiden ja toimintojen tehokkuutta parantamalla asiakaslähtöisyyttä sekä johtamista. Resurssit ovat olemassa, mutta toimintojen hukka sekä resurssien väärä allokointi aiheuttavat tehottomuutta ja ne syövät resurssit aiheuttaen toiminnan taantumista.
 • Luodaan tapoja ja muotoja yritysten, yrittäjien ja Vantaan organisaatioiden toiminnan tehostamiseen saamaan samalla enemmän, nopeammin ja ajoissa pitämällä asiakkaan ja tuotteen/palvelun kaiken keskiössä. 
 • Myös julkisen puolen yksityistäminen ja SOTE- uudistus ovat työllistämisen ja työllistymisen ytimessä:

Minä kerron nyt teille salaisuuden: jotta yksityistämisen jälkeen voisimme olla varmoja, että palvelun tarjoaja tuottaa palvelun juuri speksatulla tavalla, se tulee vaatimaan valtaisasti valvontaa, sillä laadulliset mittarit eivät ikinä ole tarpeeksi tarkkoja (ei voida mitata, pitää nähdä). Ja valvonta ei ole ilmaista.

Toinen salaisuus: jos palvelun tarjoaja epäonnistuu palvelunsa tuottamisessa, mitä tulee tilalle? Kuka on valmis hyppäämään hommiin? Sen jälkeen, kun julkinen terveydenhuolto ajetaan alas, ei paluuta enää ole.

Kolmas salaisuus: julkisen terveydenhuollon tehokkuutta voitaisiin nyt jo nostaa huomattavasti. Miettikää, mitkä siilot, mitkä tiedon rajapintaongelmat, mikä valtaisa hukka onkaan sisään rakennettu prosesseihimme (minä laittaisin paljon paukkuja tähän kohtaan juuri nyt!). Tämän näkee toiminnan pullonkauloista, jonoista, odotusajoista, siirtymistä eri vaiheiden välillä! Ja silti: tutkimusten mukaan Suomen terveydenhuolto on jo nyt kansainvälisessä vertailussa huippuluokkaa. Miettikää, miten tehottomia ne muut maat ovatkaan!

Minä uskon siihen, että osa julkisesta terveydenhuollosta voidaan oikein hyvin ulkoistaa (esim. suurten kaupunkien perusterveydenhuolto) ja se tekisi myös hyvää julkiselle puolelle, joka pakotettaisiin pohtimaan omia tapojaan toimia ja etsimään asiakkaan (kyllä: julkisella puolella asiakkaan tulisi myös olla se lopullinen pomo) kokemusta sujuvuudesta, nopeudesta ja välittämisestä parantavia tekijöitä, mutta alueilla, joilla ei kilpailua ole, julkinen puoli olisi ainoa vaihtoehto (mutta jos ei ole tarpeeksi asiakkaita, niin todennäköinen ratkaisu on, että joko palvelua ei ole tai se joudutaan hakemaan jostain keskitetystä paikasta noin tuhannen kilometrin päästä).

Yksityistäminen on ehdottomasti uhka, mutta on se myös mahdollisuus. Minun harras toiveeni on, että toivottavasti tässä 'uudistamisen' projektissa ei liikaa korjata jotain sellaista, joka ei edes ole rikki.