LUONTO.
Kirjoita alaotsikko tähän

Ilmastonmuutos on pysäytettävä nyt ja luontoamme on suojeltava, jotta lapsillemme jäisi elinkelpoinen maailma.

Jos maan hallitus hidastelee, kunnissa voidaan toimia. Suuri osa Suomen päästöistä on kunnallisten päättäjien vallassa. He ratkaisevat, millä kunnan sähkö ja lämpö tuotetaan, miten liikenne järjestetään ja rakennetaanko taloista energiaa tuhlaavia vai energiaa säästäviä. Vihreiden tavoite on, että 2030-luvulla kaikki kunnat ovat hiilineutraaleja. Työ sitä varten on aloitettava heti, sillä aikaa ei ole lainkaan hukattavaksi. Valitaan kunnissa kestävä tulevaisuus, niin kauan kuin vielä voimme.

Kuntien omistamat metsät, rannat, niityt, taajamametsiköt ja lähipuistot ovat ilon ja virkistyksen lähde ja samalla itseisarvo: kappale luonnon korvaamatonta monimuotoisuutta. Jokaisessa kunnassa tulee ymmärtää tämän yhteisen omaisuuden arvo ja vaalia sitä.

 • Fossiilisista eroon. Vihreät siirtävät fossiiliset polttoaineet historiaan kaikkien kuntien sähkön- ja lämmöntuotannossa ja korvaavat ne puhtaalla, kotimaisella uusiutuvalla energialla, joka luo myös uusia työpaikkoja. 
 • Vantaasta energiatehokkuuden edelläkävijöitä. Vihreät säästävät kunnan käyttämää energiaa ja samalla selvää rahaa. Leikataan turhasta energiankulutuksesta, ei palveluista! Otetaan energiaa säästävin tekniikka käyttöön rakennuksissa, katuvalaistuksessa, liikennevaloissa ja kunnan sähkölaitteissa. Kestävintä energiaa on se, jota ei tarvitse ollenkaan tuottaa. 
 • Kuntalaisista oman energiansa tuottajia. Tehdään helpoksi ihmisille ryhtyä itse uusiutuvan energian pientuottajaksi vaikkapa asentamalla katolleen aurinkopaneelit tai kotiinsa maalämpö. Se pienentää kuntalaisen energialaskua ja samalla pelastaa maailmaa. Helpotetaan tätä esimerkiksi rakennusmääräyksillä ja neuvonnalla. 
 • Kaavoitetaan ja rakennetaan ilmaston hyväksi. Vihreät varmistavat kaavoituksessa, että sillä luodaan kestävää yhdyskuntarakennetta, vähäpäästöisiä rakennuksia ja toimivaa joukkoliikennettä ja siten saadaan liikkumisen ja asumisen päästöt alas. 
 • Vantaalle lisää suojelualuetta. Kun maan hallitus jäädyttää suojelun etenemisen, on kuntien aika toimia. Selvitetään oman kunnan arvokkaimmat kohteet ja päätetään suojella ne - vähintään yksi uusi suojeltu kohde joka kuntaan. 
 • Lähivedet kuntoon. Lähijoet ja -järvet sekä merenrannat ovat kuntalaisten rentoutumisen ja virkistyksen kannalta tärkeitä. Laitetaan vesien rehevöityminen kuriin. Kunnissa suojellaan vesistöjä luopumalla turpeen käytöstä, lisäämällä ravinteiden kierrätystä. 
 • Virtavedet kunniaan. Virtavesistä valtaosaa on padottu, ruopattu ja perattu vuosien saatossa. Suojellaan virtavedet ja puretaan vaelluskalojen kulkuesteet. Velvoitetaan vesivoimayhtiöt rakentamaan toimivat, luonnonmukaiset kalatiet. Se lisää samalla kalastusmatkailun mahdollisuuksia ja tuo tuloja alueelle. 
 • Pidetään huolta metsistä. Kunnat ovat metsänomistajia ja ne päättävät, miten niiden omia metsiä hoidetaan. Niitä pitää hoitaa nykyistä pehmeämmin: varjellaan kuntalaisten rakkaita lähimetsiä, luovutaan talousmetsien avohakkuista, säilytetään niissä monimuotoinen lajisto ja annetaan eri-ikäisen puuston kasvaa.
 • Liikkumisesta helppoa. Kaavoitetaan ja rakennetaan ympäristöä, jossa on houkuttelevaa liikkua lyhyet tai pitemmätkin matkat pyöräillen ja kävellen.
 • Nostetaan joukkoliikenteen tasoa ja pidetään lippujen hinnat kurissa. Lisätään kutsuliikennettä ja muita älyliikenteen sovelluksia, jotta ihmiset pääsevät palvelujen luo. Samalla luodaan lisää joustavaa etäasiointia ja sellaisia palveluja, jotka kirjastoauton tavoin liikkuvat ihmisten luo.
 • Autoilusta vihreää. Autolle on tarve kaikkialla Suomessa, missä joukkoliikenne ei ole mielekäs vaihtoehto. Lisätään sähköautoilua ja biokaasun käyttöä liikenteessä, myös kunnan omassa liikennekalustossa. 

Lisää luontoa Vantaalle ja lisää ihmisiä luontoon! 

Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö vaativat, että Vantaa tekisi seuraavia asioita:

 • Kunnostaa purot ja purkaa padot.
 • Luopuu metsänhoidossa avohakkuista ja siirtyy jatkuvaan kasvatukseen.
 • Kehittää Sipoonkorvesta kutsuvan retkikohteen ja Kuusijärvestä sen monipuolisen portin, joka tarjoaa runsaasti erilaisia aktiviteetteja. 
 • Kehittää Tikkurilan jokiympäristöstä hienon ja kokemuksellinen kohteen kahviloineen ja kanoottivuokraamoineen. 
 • Luopuu myrkyistä rikkakasvien torjunnassa. 
 • Siirtyy pelloillaan luomuviljelyyn. 
 • Perustaa siirtolapuutarhoja ja viljelypalstoja asukkaille. 
 • Istuttaa enemmän niittyjä ja maisemapeltoja, vähemmän nurmikkoa. 
 • Varmistaa, että kaupunkiympäristö on riittävästi valaistu ja turvallinen kaikille kulkijoille. 
 • Kaavoittaa viihtyisiä kaupunkikortteleita, joissa on mukava liikkua pyörällä ja kävellen. 
 • Hoitaa pyörätiet ja asemien pyöräparkit kuntoon.
 • Rakentaa lähimetsiin merkittyjä suunnistusreittejä ja polkuja ja ojat ylittäviä pitkospuita.