LAPSEMME, KAIKKEMME.
Kirjoita alaotsikko tähän

Lapsillammekin on oikeuksia!

Palautetaan kaikkien lasten oikeus laadukkaaseen päivähoitoon ja otetaan askeleita kohti maksutonta varhaiskasvatusta.

Maan hallitus on yrittänyt poistaa kaikkien lasten yhtäläisen oikeuden päivähoitoon ja kasvattanut päivähoidon ryhmäkokoja. Monessa kunnassa on jo noustu vastarintaan ja linjattu: ei näin. Kaikissa Suomen kunnissa voidaan valita toisin. Valitaan mekin ja pidetään vantaalaisista lapsistamme huolta:

  • Ei erotella lapsia työttömän lapsiin ja työssäkäyvän lapsiin. 
  • Ei rajata lasten oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen vanhempien elämäntilanteen perusteella eikä kasvateta ryhmäkokoja. Valitaan lasten yhdenvertainen tulevaisuus ja laadukas varhaiskasvatus. 
  • Yhtäläinen, maksuton ja kattava päivähoito-oikeus kaikille lapsille. 
  • Pienet ryhmäkoot ja varhaiskasvatuksen laatu. Laadukas varhaiskasvatus on tehokas keino edistää lasten hyvinvointia, oppimista ja kouluvalmiuksia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Vihreät haluaa turvata kaikissa kunnissa riittävät resurssit lasten varhaiskasvatuksen laadun, henkilöstön työhyvinvoinnin ja pienten ryhmäkokojen takaamiseksi. 
  • Kaupungin pitää ottaa askeleita kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatukseen osallistumisaste on Suomessa Euroopan alimpia. Satsataan varhaiskasvatukseen tämän suunnan kääntämiseksi. Tavoitellaan kunnissa maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymistä, mikä lisäisi varhaiskasvatuksen houkuttelevuutta ja samalla parantaisi pienten lasten vanhempien tilannetta työelämässä. 
  • Varmistetaan matalan kynnyksen tukea lapsiperheille.
  • Pyritään vaikuttamaan siihen, että vanhempien tuloerot eivät vaikuta siihen, että vain toinen vanhemmista voi jäädä lasten kanssa kotiin. Lapset ansaitsevat sen, että kummallakin vanhemmalla on mahdollisuus tutustua uuteen lapseen omassa rauhassa, ilman paineita toimeentulosta. Tämä voisi lisätä myös syntyvyyttä Suomessa.