KOULUTUS.
Kirjoita alaotsikko tähän

Koulutus on investointi tulevaisuuteen monella eri tavalla: se yhdistää, se opettaa ja se valmistaa ihmisiä kohtaamaan maailman muutoksineen päivineen. 

Koulutuksen kautta meidän on mahdollista varmistaa, että ihmisillä on joustava mieli ja kyky jatkuvasti oppia uutta. Koulutukseen satsaaminen on tärkein sijoitus, jonka kunnat voivat tehdä asukkaidensa ja tämän maan tulevaisuuteen.

Jotta koulu olisi tulevaisuutta, meidän on varmistettava:

 • Riittävästi opettajia, toimivat ryhmäkoot. Hyvä koulu tarvitsee riittävän määrän opettajia ja muuta henkilökuntaa. Ryhmäkokojen tulee olla riittävän pieniä, jotta oppilaat voidaan ottaa huomioon yksilöinä. 
 • Uudet oppimisen menetelmät ja välineet käyttöön. Maailma muuttuu, niin myös opetus ja oppiminen. Annetaan opettajille ja kouluille välineet tarttua tähän muutokseen, ottaa käyttöön uusia tapoja opettaa ja teknologia, joka tekee oppimisesta entistä yksilöllisempää ja hauskempaa. 
 • Arvostusta ammattikoululaisille. Turvataan ammatillisen opetuksen resurssit. Hallitus on leikkaamassa 12,5 prosenttia ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta. Se on kohtuutonta ja uhkaa pudottaa monen nuoren peruskoulun jälkeen tyhjän päälle. Kunnissa vihreät tekevät töitä sen eteen, että amisten rahoitus turvataan ja kaikille halukkaille nuorille riittää koulutuspaikkoja järkevän välimatkan päästä. 
 • Korjataan homekoulut ja -päiväkodit. Puututaan nopeasti sisäilmaongelmiin ja ehkäistään niitä ennalta rakennusten oikea-aikaisilla korjauksilla, huolellisella ylläpidolla ja asianmukaisella valvonnalla.
 • Koulujen eriytyminen pysäytetään. Haluamme että jokainen suomalainen koulu on hyvä - postinumerosta riippumatta. Käännetään kehitys, jossa yhtäällä kilpaillaan paikoista huippukouluissa ja toisaalla painitaan kasautuvien ongelmien kanssa. Suomalainen koulu on maailmankuulu siitä, että täällä on pystytty saamaan erinomaisia tuloksia kaikenlaisissa kouluissa. Vaalitaan sitä. Koulujen välisiä eroja tulee kuroa umpeen kohdentamalla enemmän rahaa sinne, missä ongelmiakin on enemmän. 
 • Tasa-arvoiset koulut. Tuetaan lapsia ja nuoria ainutlaatuisina yksilöinä, ei ensisijaisesti jonkin sukupuolen edustajina. Yksilöllisen opetuksen lisääminen vahvistaa jokaisen nuoren "oman jutun" löytämistä ja hänen itsetuntoaan. Koulun tulee purkaa turhia sukupuolirooleja luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella. Yhtä lailla koulun tulee ennaltaehkäistä ja puuttua välittömästi rasismiin, kiusaamiseen ja syrjintään. 
 • Koulutuspaikka kaikille nuorille peruskoulun jälkeen. Kunnilla on iso rooli siinä, että kukaan nuori ei jää peruskoulun jälkeen ulkopuolelle. Panostetaan etsivään nuorisotyöhön ja koulutuspaikkojen riittävyyteen, jotta jokainen nuori saa hyvän toisen asteen koulutuksen ja sitä kautta hyvät valmiudet työelämään. Pidetään huoli, että jokainen saa tarvittavan tuen oppimispolullaan. 
 • Edullista opiskelija-asumista ja opiskelijaystävällisiä kuntia. Opiskelijat tuovat kuntaan elinvoimaa. Toimivat opiskelijapalvelut luovat hyvää toimintaympäristöä kunnassa toimiville korkeakouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. 
 • Kamppaillaan köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan panostamalla koulutukseen ja sitä kautta vastataan muuttuvan maailman muuttuviin vaatimuksiin. 
 • Kotikaupunkini Vantaa on Suomen monikulttuurisin kaupunki: valinnanvapaus kieliopintoihin takaa sen, että yhä useampi puhuu niiden kieltä, jotka täällä asuvat. Kaksi pakollista kieltä, jos äidinkieli on suomi tai ruotsi (oma äidinkieli + englanti) ja kaikki muut valinnat vapaaksi (min. 1 kieli) ja kielitarjonta perustuen Vantaan väestöpohjaan (esim. ruotsi, viro, venäjä, somali, albania, arabia). Jos äidinkieli jokin muu kuin suomi tai ruotsi, pakollisina toinen näistä, oma äidinkieli sekä englanti ja muut kielet valinnaisia. Monikielisyys kunniaan! 
 • Perutaan koulutusleikkaukset kunnissa. Jotta kaikki yllä oleva mahdollistuisi.